Па 8141-2 схема

па 8141-2 схема
Тому їх використовують лише при малих об`ємних витратах теплоносія і незначних поверхнях теплообміну. Теплопровідністю називають явище перенесення теплової енергії безпосереднім контактом між частинами тіла. Теплообмінник типу «труба в трубі» належить до протитечій них, тобто обидва теплоносії рухаються в протилежних напрямках назустріч один одному. Завдяки невеликому поперечному перерізу в теплообмінниках «труба в трубі» досягають високих швидкостей руху теплоносіїв і високої інтенсивності теплообміну.

Необхідною і достатньою умовою для теплообміну є різниця температур між цими тілами. Тепловіддачею називають процес теплообміну між двома елементами одне з яких тверда стінка (тіло), а інше тверде або газоподібне середовище, що її омиває. Конвекцією називають процес поширення теплоти внаслідок руху рідини або газу. Провіряємо умову вибору рівняння для розрахунку коефіцієнта тертя бульйону λ. Так як Re > 500 dв/Δ, де Δ – абсолютна шорсткість, яка для нових труб з нержавіючої сталі дорівнює 0,06 мм. Внутрішні труби окремих елементів з`єднані послідовно колінами, а зовнішні патрубками. Процес згущення протікає наступним чином: Бульйон всмоктується у вирівнюючий бак 1 і з нього насосом 22 подається через фільтри 21 в теплообмінник типу «труба в трубі» 3. Із теплообмінника нагрітий бульйон подається в паровідділювач 4 циклонного типу.
Теплообмінник типу «труба в трубі» складається з кількох послідовно з`єднаних елементів, утворених двома концентрично розміщеними трубами. Переваги теплообмінників «труба в трубі»: — високий коефіцієнт теплопередачі в наслідок великої швидкості обох теплоносіїв; — простота виготовлення. Один теплоносій рухається у внутрішніх трубах, а другий – у кільцевому зазорі між внутрішніми і зовнішніми трубами. Для розрахунку теплової ізоляції приймаємо наступні значення: tі = 40ºС – температура на поверхні ізоляції; tп = 20ºС – температура повітря; tа = 88ºС – температура в апараті. λ = 0,047 – коефіцієнт теплопровідності для теплової ізоляції. При значних кількосях теплоносіїв теплообмінник складають з декількох паралельних секцій, що приєднуються до загальних колекторів. Існує три способи передачі теплоти: теплопровідність, конвекція і випромінювання.

Похожие записи: